O nas

Naše ideje izvirajo iz potreb in zahtev naših naročnikov. Skupaj jih oblikujemo v končne izdelke, ki ustrezajo zahtevam in trendom sodobnega poslovanja.

Z vami do cilja

Z uporabo najsodobnejše tehnologije združujemo znanje in ustvarjalnost naših strokovnjakov za razvoj naprednih informacijskih sistemov, ki zagotavljajo učinkovito vodenje in podporo poslovnim procesom ter našim naročnikom omogočajo doseganje zastavljenih ciljev in konkurenčno prednost na tržišču.

Še posebej smo ponosni na vrednote, ki nas vodijo pri vsakdanjem delu.

01.
Profesionalnost

Do naših strank se vedemo odgovorno, pošteno, korektno in smo zanesljiv poslovni partner, ki se hitro odziva na tržne razmere in potrebe odjemalcev po visoki kakovosti naših storitev.

02.
Zavzetost/navdušenje

Zaposleni sooblikujemo okolje, v katerem smo se pripravljeni maksimalno angažirati za dosego opaznih in merljivih rezultatov. Tako oblikujemo okolje, v katerem se dobro počutimo in v svoje vrste privabljamo samo najboljše.

03.
Timsko delo

Zaposleni poznamo skupne cilje družbe in se z njimi identificiramo ter delujemo v smeri njihovega uresničevanja. Učinkovito delujemo v timih, pripravljeni smo izmenjevati svoje znanje in ideje za doseganje skupnih rezultatov ter pri sodelovanju skrbimo za ohranitev spoštljivega medsebojnega odnosa.

04.
Inovativnost

Podpiramo razvijanje novih, uporabnih idej, dajanje koristnih pobud in predlogov, smo občutljivi za probleme in sposobni poiskati izvirne rešitve. To je ključ za odkrivanje novih poslovnih priložnosti.

ZGODOVINA PODJETJA

Z vami smo že 40 let!

2019

Uspešno smo zaključili certifikacijo za sistem vodenja varovanja informacij in pridobili certifikat ISO/IEC 27001:2013.

2018

RRC z nakupom večinskega deleža in s prevzemno ponudbo postane 100% lastnik družbe Pomurske mlekarne d.d.

2017

RRC širi svoje poslovanje z nakupom 90% deleža družbe Perftech. Decembra 2017 RRC spremeni pravno obliko. Iz delniške družbe se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

2015

RRC je z nakupom večinskega deleža postal nov večinski lastnik Žičnic Vogel.

2012

RRC je po oceni Bonitetne hiše I, ponovno uvrščen na seznam 50 slovenskih podjetij z najvišjim kreditnim ugledom. Nov večinski lastnik družbe postane podjetje Terra Australis d.o.o.

2011

RRC je po oceni Bonitetne hiše I uvrščen med 50 slovenskih podjetij z najvišjim kreditnim ugledom.

2010

RRC praznuje 30-letnico samostojnega delovanja.

2009

RRC prejme priznanje slovenskega društva za informatiko, za prispevek k razvoju računalništva, informatike in informacijskih sistemov v Sloveniji in za sodelovanje z društvom; prenovljena je celostna grafična podoba podjetja.

2007

Vzpostavitev partnerstva s podjetjem SAP.

2004

Dokončan je skupni projekt e-dohodnine za potrebe Dursa.

2003

Vzpostavitev partnerstva z Microsoftom.

2002

Družba RRC sprejme dokument Tehnološki razvoj RRC-ja. Vzpostavitev partnerstva z Oraclom.

2001

Za GZS je zgrajena sodobna spletna aplikacija za zbiranje podatkov o članarinah GZS. PID Zvon1 postane večinski lastnik družbe RRC.

2000

Na DURS-u se vzpostavi centralizacija izpostav v okviru davčnih uradov. V podjetju je v zvezi s sistemom kakovosti stekel tudi projekt TQM.

1999

Pri SIQ smo pridobili certifikat ISO 9001.

1996

RRC je na podlagi razpisa ministrstva za šolstvo izbran za izdelavo šolskega kadrovskega sistema ŠKIS. Za potrebe razvoja in davčne uprave je kupljen zmogljiv strežnik Unix.

1995

RRC se lastnini in preimenuje v RRC Računalniške storitve, d. d. V prostorih RRC-ja se na podlagi pogodbe s CVI-jem inštalira IBM-ov računalnik, za potrebe vlade RS. RRC sklene pogodbo s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru o sodelovanju pri projektu PROCESSUS, v okviru katerega je potekalo izobraževanje o kakovosti, predvsem o smernicah ISO 9000-3 (programska oprema).

1990

RRC se preoblikuje v podjetje RRC Računalniške storitve, p. o.

1980

RRC se iz TOZD RRC konstituira v delovno organizacijo in postane samostojen pod novim imenom RRC Računalniške storitve.

1977–1968

Zgodovina RRC-ja sega v leto 1968, ko je RRC začel delovati znotraj Instituta »Jožef Stefan«. RRC se je osnoval v okviru instituta kot Republiški računski center. V letu 1968 je bil kupljen prvi srednje velik računalnik CDC 3300 za tri ustanovitelje, pozneje pa se je z instalacijo zmogljivega računalniškega sistema CYBER 70 v letu 1972 sistem razširil in omogočal računalniške zmogljivosti za devet ustanoviteljev. V letu 1977 je bila kupljena nova naprava CYBER 172. Oba sistema sta zagotavljala skupne računalniške zmogljivosti za več kot 20 ustanoviteljev, z 32 daljinskimi priključki, kar je bilo v tistem času izjemen organizacijski in tehnološki uspeh. Sistem je veljal za enega večjih v Evropi in največjega na Balkanu.

40+
Let izkušenj
40
Strokovnjakov
60+
Tehnoloških certifikatov