Kontakt

RRC Računalniške storitve d.d.
Jadranska cesta 21
p. p. 3407
1001 Ljubljana

Centrala

Tel.: 01 477 8512

Tajništvo

Tel.: 01 477 8524
E-pošta: jogpAssd/tj
Faks: 01 425 5229

Prodaja

Tel.: 01 477 8503
E-pošta: qspebkbAssd/tj
Faks: 01 425 5229

Kadrovska služba

Tel.: 01 477 8522
E-pošta: {bqptmjufwAssd/tj
Faks: 01 425 5229

Help desk - podpora

Tel.: 01 477 8560
E-pošta: ifmqeftlAssd/tj
Uradne ure: ponedeljek–petek od 8.00 do 15.00

Podpora >>