Svetovanje

Družba RRC z lastnimi, izkušenimi strokovnjaki zagotavlja tudi svetovalne storitve. Bogato vsebinsko in tehnično znanje ter osebne in poslovne reference omogočajo izvedbo kakovostnih, tehnološko neodvisnih svetovalnih storitev na mnogih področjih. Med drugim smo se do zdaj izkazali že pri svetovalnih projektih z naslednjih področij:

  • svetovanje pri izdelavi strategije informatike v družbi; organizacija informatike, sistematizacija delovnih mest, del in nalog, ključne vloge in naloge s področja kakovosti, informacijske varnosti;
  • svetovanje in vodenje projekta nabave; priprava idejne rešitve, projekta za izvedbo, tehnične specifikacije, vsebine razpisne dokumentacije, postavitev modela in kriterijev za izbiro, pregled ponudbene dokumentacije, tehnična ekspertiza ponujene rešitve, ocena dobaviteljev;
  • svetovanje in vodenje projektov izvedbe; strokovni nadzor, nadzor nad spremembami, optimizacija za naročnika in izvajalca, vodenje projekta;
  • ocena primernosti izbire in optimalnosti izrabe informacijske tehnologije, s poudarkom na varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti celovite rešitve;
  • svetovanje pri prenosu podatkov (migracije) in medsebojni podatkovni integraciji heterogenih informacijskih sistemov;
  • ocena razkoraka in analiza tveganja za informacijski sistem ali informacijsko rešitev;
  • svetovanje pri oceni revizijske sledljivosti, skladnosti z zakonodajo in koordinacija s pristojnimi organizacijami in službami.

Podpora >>