Sistemske storitve

Storitev upravljanja informacijske tehnologije (gradnikov informacijskega sistema) ima v družbi RRC dolgo tradicijo. Sega od sistemskih storitev prvih »mainframe« računalnikov (Cyber CDC in IBM) do porazdeljenih procesorskih sistemov ter se v zadnjem času konsolidira v virtualiziranih sistemskih okoljih strežniških rezin, skupnih diskovnih kapacitet in sistemov varnostnega kopiranja in arhiviranja. Upravljanje informacijske tehnologije delimo na:

Storitveno središče

Vodenje vitke (agilne) organizacije v sodobnih tržnih, gospodarskih, družbenih in poslovnih razmerah zahteva uravnoteženo spremljanje štirih ključnih gradnikov poslovanja: zadovoljstva kupcev, notranjih procesov, kompetenc in seveda finančnih parametrov. Zato sodobne družbe potrebujejo orodje ter vpeljane procese in kompetentne kadre, s katerimi bodo spremljali odnose s kupci, finančno, časovno in izvedbeno načrtovali in spremljali projekte, izvajali podporo uporabniškim zahtevam, spremljali spremembe, načrtovali, spremljali in nadzorovali ter, če bo treba, hitro ukrepali.

Strežniške storitve

Strežniške storitve v jeziku RRC-ja predstavljajo storitve virtualizacije strežniških komponent, nameščanje, posodabljanje, dograjevanje, dodajanje storitev, optimizacijo, nadzor, varni podatkovni prenos in izključitev gradnikov s področja sistemske, uporabniške in aplikativne administracije. Namen strežnikih storitev je zagotovitev varne, kakovostne, nadzorovane in optimizirane platforme, ki bo namenjena informacijski podpori poslovnih procesov.

Migracije in konsolidacije IS

Informacijski sistemi so v različni dobi zrelosti. In pride tudi trenutek, ko je treba informacijski sistem zaradi poslovnih, sistemskih ali varnostnih zahtev posodobiti oziroma njegovo delovanje preseliti na novo strojno, sistemsko ali programsko platformo. Najzahtevnejših informacijskih projektov se pri RRC lotevamo s ciljem zagotovitve minimalnega izpada storitve ter v delovanju izpolnitve vseh zahtev, ki jih je določil njihov lastnik ter uporabnik.

Virtualizacija oziroma nadzorovano okolje odjemalcev

Odjemalci postajajo vedno bolj heterogeni. Predstavlja jih klasični nabor osebnih in prenosnih računalnikov, samopostrežni terminali, pametni telefoni in tablični računalniki. Nikoli ne vemo, kje in od kod si bodo jutri naši kupci, uporabniki, partnerji pri projektu, podizvajalci ali zunanji izvajalci zaželeli uporabljati aplikacijo, vpogledati v podatke, dostopati do datotek, pripraviti in objaviti poročilo, predstavitev ali dokument. Zato virtualizacija okolja pametnih odjemalcev spet in nezadržno pridobiva na veljavi. Z virtualizacijo odjemalskih okolij je razdeljevanje pripravljenega uporabniškega okolja hitro, neodvisno od tehnologije (in večinoma tudi zmogljivosti) strojnega okolja odjemalcev, zlahka dokazujemo licenčno skladnost, zagotovljena je varnost ter dosežena najvišja stopnja nadzora nad poslovnim okoljem.

Varnostne rešitve

Varnostne rešitve s področja informacijske tehnologije. Vsak sistem je močan le toliko, kolikor je močan njegov najšibkejši člen. Zato RRC zagotavlja, da so sistemi strežnikov in odjemalcev, komunikacija in oddaljeni dostopi postavljeni varnostno, tehnološko in glede namena uporabe optimalno, s ciljem kar največjega izkoristka strojne in sistemske ter uporabniške programske opreme. Naše postavitve preverjamo z neodvisnimi orodji ter uporabnikom zagotovimo vso potrebno sistemsko, tehnično in uporabniško dokumentacijo.

Vzdrževanje operativne ravni delovanja

Vzdrževanje operativne ravni delovanja obsega naloge sistemskega, uporabniškega in aplikativnega vzdrževanja gradnikov informacijskih sistemov. Namen teh del je vzdrževati kondicijo informacijske tehnologije in s tem informacijskega sistema kot celote ter tako zagotavljati nemoteno operativno delovanje storitev. Tipične naloge tega dela so: namestitev popravkov ter nastavitve in optimizacija (t. i. tuning) delovanja.

Zavod za varstvo pri delu (izjava naročnika)

ZVD Zavod za varstvo pri delu sodeluje s podjetjem na področju sistemske podpore in svetovanju pri razvoju informacijskega sistema ter informacijske varnosti, od leta 2009.  Po podpisu pogodbe smo se lotili celovite prenove informacijskega sistema.  S pomočjo znanja in izkušenj strokovnjakov   je bila opravljena analiza, na podlagi katere smo izvedli nabavo nove mrežne opreme in  sistemske opreme ter pričeli s prenovo sistema. Zagotovili smo ustrezno redundanco na mrežnem delu, zamenjali mrežni operacijski sistem,  vzpostavili brezžično omrežje, zamenjali poštni strežnik ter izvedli konsolidacijo strežnikov  ter njihovo  virtualizacijo. 

S sodelovanjem z RRC smo zelo  zadovoljni, saj je sodelovanje z njimi  vseskozi  profesionalno, svoje delo opravljajo strokovno in na visoki ravni, pomemben pa je tudi kratek odzivni čas  v primeru  težav.

Saša Žebovec
Zavod za varstvo pri delu  d.d.

Podpora >>