SAP

Izkoristite rešitve sistema SAP v svojem polnem obsegu, in ne le na papirju.

Implementacija in svetovanje

SAP-ekipo sestavljajo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju implementacije in razvoja produkta. Naše območje delovanja je tako gospodarski kot javni sektor. Ekipa je usmerjena predvsem na dve področji: računovodsko-finančno problematiko (SAP FI, SAP FS, FSCM) in tako imenovane industrijske rešitve na davčnem področju (SAP PS), kjer izkoriščamo idealno kombinacijo med izvrstnim poznavanjem poslovnih procesov (aplikativno znanje) in obsežnim tehničnim znanjem.

Tehnologija/SAP-moduli, na podlagi katerih rešujemo vse kompleksnejše zahteve strank na različnih področjih:

  • SAP FI (področje računovodstva, glavne knjige, saldakontov, plačilnega prometa idr.);
  • SAP FS (rešitve za primarni finančni sektor kot tudi finančne službe v okviru gospodarskih družb; celovito vodenje finančnega poslovanja, od vodenja transakcij – kreditov, depozitov idr. – do denarnega toka družbe);
  • SAP PS (rešitve na področju javnega sektorja, SAP PSCD – knjigovodstvo, TRM – upravljanje z davki, BRF+ (orodje za implementacijo poslovnih pravil));
  • SAP CE, CRM, BPM (rešitve za dodelave specifičnih poslovnih procesov, ki niso del ERP-standarda, npr. CRM Case Management – upravljanje zadev, vodenje dokumentacije);
  • SAP PI (enotna platforma za integracijo vmesnikov med sistemi, koncept SOA);
  • aplikacije SAP WebDynpro (razvoj produkta);
  • področje klasičnega razvoja produkta (SAP ABAP);
  • rešitve na področju mobilnih aplikacij.

Metodologija

Accelerated SAP (ASAP)

Podpora >>