Migracije velikih podatkovnih baz

Informacijski sistem uporabnikom prinaša tolikšno dodano vrednost, kot je vrednost in kakovost podatkov, do katerih mu je omogočen varen dostop ter ki jih hrani in obdeluje. Zato sta pri prenovi informacijskih sistemov izjemnega pomena strokovni prenos kakovostnih podatkov in ohranitev relacij med njimi. Le tako je namreč uporabniku tudi v novem informacijskem sistemu omogočeno nemoteno delo z zgodovinskim pogledom.

V dolgih letih razvoja in vzdrževanja različnih informacijskih sistemov je zato migracija velike količine podatkov (ploske in relacijske podatkovne strukture) ob prenovi informacijskih sistemov postala ena od specialističnih storitev strokovnjakov RRC. Podatkovne migracije izvajamo na najzahtevnejših finančnih, osebnih, zdravstvenih, poslovnih in drugih zahtevnih podatkovnih strukturah.

Tipične naloge podatkovne migracije obsegajo:

 • definicijo obsega prenosa podatkov iz informacijskih sistemov;
 • izvedbo in definicijo preslikave med starimi in novimi šifranti;
 • združevanje zapisov dislociranih zbirk podatkov;
 • pripravo ustrezne procedure za prenos podatkov;
 • pripravo aplikativne podpore za čiščenje podatkov;
 • avtomatizacijo trivialnega prečiščevanja podatkov (dvojniki, trojniki) vseh zapisov iz zbirk podatkov;
 • dopolnitev in uskladitev podatkov z javnimi ali zasebnimi evidencami (CRP, AJPES …);
 • pripravo podatkov za prenos v novi sistem (prevedbo podatkov v ustrezni format zapisa, ki ga novi informacijski sistem razume);
 • prenos podatkov (omejitev števila prenosov);
 • izdelavo dnevniške datoteke.

Naloge prenosa podatkov tipično vsebujejo tudi naloge vsebinskega tipa, do katerih pa se mora opredeliti predvsem lastnik podatkov. Take naloge so:

 • zagotavljanje konsistence podatkov;
 • pregled, čiščenje, vsebinsko združevanje ali določitev vsebinske preslikave;
 • prenos ali prenova podatkovnih modelov;
 • zlivanje ali druge oblike združevanja podatkov iz lokacijsko razpršenih okolij;
 • sodelovanje strokovnjakov, ki bodo prevzeli odgovornost za pregled in potrditev poslovnih pravil združevanja in naloge vsebinskega združevanja podatkov.

Podpora >>