Microsoft

Microsoft Gold Certified PartnerNa področju razvoja Microsoftove tehnologije se zanašamo na dolgoletne izkušnje, ki jih v podjetju imamo. Velik pomen pripisujemo spremljanju razvoja novih vrst tehnologije in njihovi uspešni integraciji v svoje razvojno okolje.

RRC je Microsoftov partner s kompetencami na naslednjih področjih:

 • Gold Application Development,
 • Silver Data Platform.

Naše področje delovanja je tako gospodarski kot javni sektor. Znanje, ki smo ga uporabili za razvoj aplikacij, sega na področja učinkovite rabe energije, javnega naročanja, kadrovskega menedžmenta in drugih.

Microsoftovo ekipo sestavljajo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja in implementacije v Microsoftovi tehnologiji, ki znanje redno dopolnjujejo z izobraževanjem in potrjujejo s pridobljenimi certifikati.

Velik pomen pripisujemo spremljanju razvoja novih vrst tehnologije in njihovi uspešni integraciji v svoje razvojno okolje. Pri razvoju rešitev se opiramo predvsem na Microsoftovo ogrodje .NET in podatkovno zbirko MS SQL.

Tehnologija, na podlagi katere rešujemo vse kompleksnejše zahteve svojih strank na različnih področjih:

 • ASP.NET, Silverlight na področju spletnih rešitev;
 • WPF, Win Forms na področju namiznih rešitev;
 • MS SQL server, za razvoj podatkovnih rešitev in BI-rešitev, pri čemer imamo veliko izkušenj tudi s povezovanjem na Oraclove podatkovne zbirke;
 • WCF in WF komunikacijski in delovni tokovi;
 • SharePoint, implementacija ter integracija z drugimi aplikacijami.

Metodologija

Pri razvoju programskih rešitev se opiramo na naslednjo metodologijo:

 • SCRUM (agilna metoda za vodenje IT-projektov);
 • MVPDU (metodologija vodenja projektov v državni upravi);
 • PMBOK (PMI).

Microsoft SCRUM

Reference

 • Mestna občina Ljubljana
 • Kemofarmacija, d. d.
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.

Podpora >>