Cobol

Zgodovinski pregled

Vse od ustanovitve RRC v letu 1970 in do danes je COBOL eden od najpogosteje uporabljanih programskih jezikov. Razvoj aplikacij v tem jeziku smo izvajali na številnih platformah, ki so bile aktualne v tem dolgem obdobju (CDC CYBER, VAX, PC – LAN v operacijskih sistemih, vse od DOS do WINDOWS 7, IBM). Z aplikacijami smo nudili podporo raznovrstnim poslovnim sistemom, kot so knjigovodstvo, založništvo in personalne evidence z izračuni plač. Od leta 1985 dalje razvijamo in podpiramo praktično vsa področja davčnega poslovanja v RS.

V prvih letih obstoja smo izvedli številne intenzivne seminarje, med katerimi se je za programiranje v Cobolu usposobilo več kot tisoč programerjev.

Kader

Ekipa programerjev v Cobolu trenutno šteje dvanajst oseb. Povprečna doba izkušenj s programiranjem v Cobolu presega petnajst let.

Metode dela

Za podporo razvoju aplikacij smo vzpostavili dokument internih standardov kot nadgradnjo standarda, ki ga narekuje razvojna tehnologija.

Doseženi cilji:

 • Razpoznavnost programske opreme          
  V vseh komponentah programske opreme (izvorna koda, dokumentacija, določeni rezultati obdelave) je razvidno avtorstvo izdelka.
 • Večja učinkovitost pri razvoju in vzdrževanju – možna avtomatizacija       
  Na podlagi standardov smo načrtovali in izdelali specifična razvojna orodja, s katerimi se avtomatizira izdelava nekaterih delov izvorne programske kode.            
  Uporaba skupnih paketov izvorne programske kode zreducira število vrstic, ki jih je treba vnesti pri pisanju posameznega programa za faktorja 3 do 4.
 • Hitrejša vključitev novih članov projektne skupine            
  Interni standardi so namenjeni novim članom projektne skupine kot nekakšen učbenik, ki mu omogoča, da se tudi samostojno pripravi na delo v novem okolju.
 • Omogočanje formalnega preverjanja kakovosti   
  Interni standard je urejena zbirka navodil in kriterijev, na podlagi katerih je možno formalno preverjanje izdelkov v smislu izpolnjevanja tega standarda.
 • Upravljanje konfiguracije 
  Z doslednim izvajanjem internih standardov so izpolnjena tudi načela upravljanja konfiguracije za projekte, ki jih vzdržujemo oziroma razvijamo s to razvojno metodologijo.

Poleg podpore poslovnim procesom so pretežno v Cobolu razviti tudi postopki za izvajanje nadzora nad pretokom podatkov med pribl. 120 lokacijami po Sloveniji.

Reference

 • Ministrstvo za finance RS, FURS – davčni sistem

Članki

Članek: Brain drain - Where Cobol systems go from here

Podpora >>