Razvoj po meri

Razvoj informacijskih rešitev za podporo vašim poslovnim procesom

Vsak poslovni sistem je celota, ki v sebi združuje različne poslovne procese. Nekateri procesi so ustaljeni (npr. računovodski, komercialni, kadrovski …), nekateri pa specifični. To so običajno procesi, zaradi katerih poslovni sistem sploh obstaja in deluje. Včasih obvladovanje t. i. podpornih poslovnih procesov oddamo v upravljanje zunanjim izvajalcem (npr. knjigovodstvo ali računovodstvo), predvsem zaradi majhnosti poslovnega sistema ali zaradi tega, da se poslovni sistem lahko osredini na svoje poslanstvo in ga opravlja kakovostneje. V zadnjem času si tega seveda brez dobre informacijske podpore ne moremo več zamisliti. In tukaj smo mi, da vam pomagamo, da skupaj z vami zgradimo informacijski sistem, ki bo omogočal še kakovostnejše in uspešnejše poslovanje.

Za pot do dobrega informacijskega sistema se glede na lastnosti projekta odločimo za ustrezen model razvoja.
Kot je prikazano v spodnji sliki, je včasih bolj primeren klasičen pristop, včasih pa »AGILE«.

Življenjski cikel informacijskega sistema

Mi smo z vami v vseh fazah, saj so nam na voljo strokovnjaki s pridobljenim certifikatom s področja projektnega vodenja, razvoja v različnih okoljih in testiranja.

Razvijamo v naslednjih orodjih:

Ob tem vam lahko pomagamo zagotoviti tudi varnost informacijske infrastrukture in rešitev, ki postaja iz dneva v dan pomembnejša.

Skupaj smo uspešnejši!

Podpora >>