Podporno središče

Vsaka sprememba poslovnih procesov je zahtevna in stresna za vse udeležence. Če pa je s tem povezana še vpeljava novega informacijskega sistema ali samo sprememb obstoječega, je to lahko velik stres. Zato je ob uvajanju informacijske podpore pomembno, da je ta izdelana po vseh predpisanih kriterijih, predvsem pa po natančnih in potrjenih specifikacijah.

V želji, da bi za uporabnike razvili dobre informacijske sisteme in jim pomagali pri uvajanju in uporabi, smo razvili tri stebre podpornega središča, in sicer:

  • samodejne teste,
  • testno skupino,
  • pomoč uporabnikom.

Že med razvojem informacijskih sistemov težimo k temu, da bi bili ti dobri in brez večjih napak predani v fazo testiranja. Zato uvajamo samodejne teste (t. i. teste Unit), ki jih morajo izvajati razvijalci, da se izognejo razvojnim napakam v kodi.

Pomemben korak v razvoju informacijskih sistemov je za nas testiranje na podlagi specifikacij in testnih načrtov. Za ta namen nam je na voljo posebej izurjena testna skupina, ki bedi nad kakovostjo razvijalcev.

In ko sistem začnete uporabljati končni uporabniki, so vam na voljo naši nepogrešljivi pomočniki – zaposleni v skupini za pomoč uporabnikom. Da bi vam omogočali kar najboljšo podporo, se redno izobražujejo tako s področja tehničnih kot tudi socialnih veščin. Svoje sposobnosti lahko potrdijo s certifikati. Znali vam bodo prisluhniti in potrudili se bodo, da vam bodo kar najhitreje pomagali.

Kontakt

Tel.: 01 477 8560
E-pošta: helpdesk@rrc.si

Uradne ure: ponedeljek–petek od 8.00 do 15.00

Podpora >>