Analiza in Projektno vodenje

RRC želi naročnikom pomagati na poti k učinkovitemu poslovanju z razvojem kakovostnih informacijskih sistemov.

RRC s svojo dolgoletno tradicijo razvoja informacijskih sistemov dokazuje tudi kakovost razvoja in upravljanja projektov. Že pred časom se je odločil, da bo pri razvoju informacijskih sistemov še posebno pozornost namenil vodenju in analizi. Vsi se zavedamo, da dobra poslovna analiza in natančno izdelana specifikacija vodita k rešitvi, ki jo naročnik pričakuje.

Pri upravljanju projektov smo z leti pridobili veliko izkušenj, prevzeli smo nekatere primere dobre prakse iz domovine in tujine, vodilo pa je za nas tudi delo po priznani metodologiji, ki obsega predvsem:

  • PMBOK – vodenje projektov po priporočilih največjega nacionalnega združenja za projektni menedžment v svetovnem merilu – Project Management Institute; oziroma njihove podružnice v Sloveniji;
  • SCRUM – metodologija za mikroupravljanje projektov, zasnovanih na sodobnih, agilnih vrstah tehnologije.

Pri pripravi analize oziroma izdelavi funkcionalnih specifikacij za posamezni informacijski sistem so nam v pomoč naše dolgoletne izkušnje, izobraževanje in smernice, ki jih podajata:

  • BABOK – metodologija za poslovno analitiko, ki jo postavlja svetovno združenje poslovnih analitikov International Institute of Business Analysis (IIBA);
  • ISO 9001: 2015 – sistemi vodenja kakovosti – smernice za vodenje kakovosti projektov.

Dobra in natančna funkcionalna specifikacija je učinkovita pot k realizaciji zastavljenega projekta v korist naročnika in izvajalca. Zato bomo v poslovni analizi skupaj z vami pregledali in pripravili:

  • natančen popis uporabniških zahtev,
  • primere uporabe (angl. use case),
  • možne scenarije,
  • entitetno-relacijski diagram,
  • potrebne izpise …

Funkcionalna specifikacija je temelj za pripravo testnih načrtov in osnova za prevzem rešitev.

Podpora >>