Reference

Rešitve za trg (COTS-rešitve)

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana o sistemu iNAR (izjava naročnika)

»Mestna občina Ljubljana z RRC sodeluje že več let. RRC nam zagotavlja informacijsko podporo za procese javnega naročanja v mestni upravi. Produkt iNAR, ki je bil razvit v skladu z zahtevami in ob izdatnem sodelovanju naše službe za javna naročila, od prevzema deluje v skladu s pričakovanji. Na podlagi izvedenih analiz poslovanja je informacijska podpora prispevala k bistveno hitrejšemu in preglednejšemu izvajanju postopkov javnega naročanja v mestni upravi. Služba za javna naročila pa je v lanskem letu prejela nagrado za oddelek z največjim znižanjem porabe papirja (v letu 2011 za 47,4 odstotka), za kar je zaslužna tudi kakovostna zasnova programske rešitve.

RRC  v enaki meri kakovostno, dejavno in proaktivno sodeluje v razvojni fazi kot tudi pri vzdrževanju in dopolnjevanju produkta. V strokovnem smislu, tako tehnološko kot procesno, nesporno obvladuje posel.

RRC je za nas zaupanja vreden partner.«

CI MOL

Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.

Kemofarmacija, d. d.

Razvoj po meri

Ministrstvo za finance RS, FURS

Davčni sistem pokriva davčne postopke za fizične osebe DP1 in davčni sistem za pravne osebe DP2. Vključuje večino glavnih davčnih tipov in postopkov, izjema so DDS, eDavki, davčni register in nekaj manjših rešitev. Davčni sistem je plod razvoja podjetja RRC, ki ga tudi nadgrajuje in vzdržuje že več kot petnajst let.

Sistem je razvit v programskem jeziku COBOL.

Davčni sistem

Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport RS

Informacijski sistem KPIS je kadrovski in plačni informacijski sistem za upravljanje kadrovskih in plačnih podatkov za šole. Aplikacija omogoča zajem kadrovskih podatkov na podlagi spletnega vmesnika in izračun transferjev za plače javnim zavodom s področja osnovnega in glasbenega šolstva, srednjega šolstva ter višjega strokovnega šolstva. Aplikacijo uporablja več kot 2600 uporabnikov po vsej Sloveniji.

Informacijski sistem je bil razvit v tehnologiji MS .NET, v podatkovni zbirki Oracle.

Kadrovsko-plačni sistem KPIS

Ministrstvo za obrambo RS

Informacijski sistem ISOJAN je namenjen vodenju in podpori priprave javnih naročil ministrstva za obrambo. Avtomatizacija procesa javnega naročanja vodi skozi celoten postopek priprave javnega naročila od priprave predloga, prek potrjevanja, izdelave razpisne dokumentacije, sprejema ponudb, izbiranja ponudb ter podpisa pogodbe.

Aplikacija je razvita v tehnologiji Oracle forms, v podatkovni zbirki Oracle.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

iEZO je informacijski sistem s centralno zbirko podatkov za evidentiranje in spremljanje pripornikov in zapornikov, ki so na prestajanju priporne ali zaporne kazni v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij v Sloveniji.

Aplikacija je razvita v tehnologiji Oracle forms, v podatkovni zbirki Oracle.

Zavod za varstvo pri delu, d. d.

Zavod za varstvo pri delu (izjava naročnika)

ZVD Zavod za varstvo pri delu sodeluje s podjetjem RRC na področju sistemske podpore in svetovanju pri razvoju informacijskega sistema ter informacijske varnosti, od leta 2009. Po podpisu pogodbe smo se lotili celovite prenove informacijskega sistema. S pomočjo znanja in izkušenj strokovnjakov RRC je bila opravljena analiza, na podlagi katere smo izvedli nabavo nove mrežne opreme in sistemske opreme ter pričeli s prenovo sistema. Zagotovili smo ustrezno redundanco na mrežnem delu, zamenjali mrežni operacijski sistem, vzpostavili brezžično omrežje, zamenjali poštni strežnik ter izvedli konsolidacijo strežnikov ter njihovo virtualizacijo.

S sodelovanjem z RRC smo zelo zadovoljni, saj je sodelovanje z njimi vseskozi profesionalno, svoje delo opravljajo strokovno in na visoki ravni, pomemben pa je tudi kratek odzivni čas v primeru težav.

Saša Žebovec
Zavod za varstvo pri delu d.d.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS – informacijski sistem eVŠ

DRI, d. o. o.

Zavod za šport RS Planica

Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat

Elektro-Slovenija, d. o. o.

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS, Inšpektorat za delo

Ministrstvo za javno upravo RS, Upravna akademija

Zavod RS za transfuzijsko medicino

Podpora >>