Prednosti

Oaza kot licenčna rešitev ali kot storitev v oblaku, dosegljiva iz brskalnika, pametnega telefona ali tabličnega računalnika, svojim uporabnikom vedno in povsod zagotavlja pregled nad poslovanjem organizacije, zanesljivo sprejemanje odločitev, večjo učinkovitost človeških virov in zmanjšanje obremenitev okolja.

Boljši finančni rezultati

Sprotno preverjanje dogajanja v organizaciji in mehanizmi opozarjanja omogočajo sprotno obveščanje o vsakršnem odstopanju glede na zastavljene načrte in cilje.

Zanesljivo orodje za sprejemanje odločitev

Aplikacija omogoča hiter pregled ključnih poročil, ki so pomembna za pravilno odločanje. Ker je večina poročil interaktivnih, si jih lahko vsak uporabnik poljubno oblikuje oz. prilagodi.

Večja učinkovitost človeških virov

Z rednim nadzorom nad projekti, s podporo uporabnikom/storitvenim središčem in z izobraževanjem lahko preprosto razporejamo zaposlene ter tako zagotovimo njihovo primerno in enakomerno obremenitev.

Če znamo prepoznati najboljši kader, lahko s primernim nagrajevanjem povečamo učinkovitost. Z uporabo aplikacije Oaza je te podatke mogoče pridobiti hitro in preprosto.

Cenovno ugodna rešitev

Možnost mesečnega najema ali nakupa licenc po ugodni ceni za neomejeno število uporabnikov, znotraj poslovne organizacije. 

Zmanjšanje obremenitev okolja

Veliko slovenskih podjetij še vedno tiska večino papirnih dokumentov, ki so ključni za izvajanje nalog. Aplikacija podpira celovito rešitev za brezpapirno poslovanje.

Oaza

Podpora >>