Funkcionalnosti

Projektno vodenje in analitika

 • Organizacija projekta na več ravneh,
 • identifikacija kritičnih točk projekta in sprotno obveščanje odgovornih,
 • izpis gantograma, ki se prilagaja trenutnemu statusu projekta,
 • vodenje dela tako notranjih kot zunanjih izvajalcev,
 • analiza projektov po treh ravneh (načrt, realizacija, faktura),
 • načrtovanje in spremljanje projekta po tipu dela (administracija, analiza, izobraževanje, testiranje …),
 • spremljanje razlogov/vzrokov v primeru odstopanja od načrtov,
 • načrtovanje in spremljanje projekta po lokacijah dela (na sedežu podjetja, doma, pri stranki …),
 • vodenje reklamacij,
 • celovit pregled vseh pomembnih kazalnikov posameznega modula
 • pregled načrtovane kadrovske zasedenosti,
 • analiza učinkovitosti kadra,
 • analiza kadra po tipu dela (načrtovano/realizirano/fakturirano).

CRM

 • Evidenca in spremljanje poslovnih partnerjev (naročniki, dobavitelji, partnerji),
 • spremljanje in vodenje poslovnih priložnosti,
 • spremljanje in vodenje aktivnosti po priložnostih,
 • spremljanje priložnosti po prodajalcih,
 • dodeljevanje aktivnosti,
 • priprava poročil tudi v grafični obliki,
 • možnost izvoza poročil v različnih formatih (Excel, html, e-pošta),
 • možnost uvoza in izvoza podatkov,
 • vodenje ponudb.

Interna sistemska podpora

 • Vodenje časa sprejema, posredovanja in zaključka zahtevka (merjenje odzivnega časa),
 • vodenje po strukturi projekta in organizacijski enoti uporabnika,
 • voden delovni tok reševanja zahtevka.

Kompetence zaposlenih

 • Kompetenčno središče (evidenca certifikatov in drugega znanja).

Izobraževanje zaposlenih

 • Plan izobraževanj za zaposlene,
 • izvedba planiranih izobraževanj,
 • načrtovanje izobraževanja in spremljanje realizacije.

Help desk modul

 • Baza znanja (navodila, tehnična pomoč, odgovori na pogosta vprašanja ...),
 • vodenje časa sprejema, posredovanja in zaključka zahtevka (merjenje odzivnega časa),
 • vodenje po strukturi projekta in organizacijski enoti uporabnika,
 • voden delovni tok reševanja zahtevka.

Podpora >>