Oaza

Bodite obveščeni vedno in povsod.

Logo OazaOaza je spletna rešitev, primerna za mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo na enem mestu spremljati in nadzirati projekte, zasedenost človeških virov, izobraževanje, zahtevke iz naslova programske in sistemske podpore, ter je ne nazadnje orodje za poročanje za potrebe posameznih oddelkov, zaposlenih in vodstva.

Projektno vodenje in storitveno središče

Prilagodljiv večnivojski model projektne organizacije (skupina projektov, projekt, področje, naloga, naročilo, delovni nalog) omogoča podporo vsem vrstam projektov. Projektne predloge omogočajo hitro in preprosto pripravljanje novih projektov ter optimalno izrabo najboljših primerov prakse organizacije. Storitveno središče omogoča spremljanje vseh dogodkov projektne interakcije, tako pri komunikaciji s kupcem kot znotraj projektne skupine (razraščanje, predaja, zgodovina). Kupcem omogoča vpogled, izvajalcem pa poleg tega še vodenje in dopolnjevanje skupne baze znanja.

Spremljanje odnosov s kupci in z zaposlenimi

Upravljanje poljubnih poslovnih dogodkov (kot so klic, incident, zahteva za spremembo, upravljanje konfiguracije, sestanek, poslovna priložnost, anketa, reklamacija …) znotraj storitvenega središča in v povezavi z registrom zaposlenih, poslovnih partnerjev in z modulom za poslovno inteligenco omogoča ključno funkcionalnost spremljanja odnosov s kupci in z zaposlenimi, evidenco njihovih potreb, želja in zahtev.

Vodenje kompetenc in spremljanje rasti

Kompetence zaposlenih, njihovo načrtovanje, pridobivanje, spremljanje in upravljanje, predstavljajo najpomembnejše gradnike moderne storitvene organizacije. Izbira najboljšega človeka za dano nalogo je zagotovilo organizaciji in kupcu, da bo naloga izvedena strokovno, kakovostno in znotraj dogovorjenih poslovnih parametrov. Oaza poleg navedenega omogoča nagrajevanje zaposlenih, ki temelji na osnovi dogovorjenih, merljivih in pregledno sledljivih parametrov uspešnosti, kar je zagotovilo rasti, zavzetosti in pripadnosti vseh zaposlenih.

Brošura Oaza

Opis Oaza

Članek

Članek, Monitor, april 2012

Podpora >>