Prednosti

Sistem iPON prinaša prednosti za vse udeležence procesa javnega naročanja

Prednosti za vodstvo

 • Celovit pregled nad vsemi oddanimi ponudbami na enem mestu;
 • vpogled po internetu v odprte in zaključene ponudbe;
 • orodje za pomoč pri odločanju.

Prednosti za uporabnike v službi za javna naročila

 • Podpora toku delovnega procesa po ZJN;
 • generiranje dokumentov iz predlog;
 • razdeljevanje nalog in opravil;
 • opozarjanje na pomembne roke.

Splošne prednosti

 • Uporabniško prijazno in intuitivno orodje;
 • voden celoten proces priprave ponudb po posameznih fazah in javnih naročilih;
 • enkraten zajem in sproten nadzor podatkov;
 • natančno definiranje vlog in odgovornosti v sistemu;
 • generiranje dokumentov iz pripravljenih predlog;
 • avtomatiziran prehod po posameznih korakih v vseh fazah procesa;
 • stalen pregled nad celotnim procesom izvajanja javnega naročila;
 • varovanje podatkov z nadzorovanim dostopom;
 • polna revizijska sled postopka javnega naročila;
 • vodenje različnih evidenc in letne statistike za državo.

Podpora >>