Funkcionalnosti

Opisane priložnosti omogočajo naslednje vrste funkcionalnosti sistema iPON:

  • vnos novih objavljenih javnih naročil;
  • pripravo administrativnega dela ponudbe;
  • pripravo vsebinskega dela ponudbe;
  • oddajo ponudbe;
  • spremljanje pridobljenih in izgubljenih poslov;
  • pripravo in spremljanje revizijskega postopka;
  • spremljanje realizacije podpisanih pogodb;
  • povezavo z zalednimi sistemi;
  • poročilni sistem (analitika in statistika).

iPON diagram

Podpora >>