Reference

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana uporablja informacijski sistem za vodenje javnih naročil iNAR od leta 2010. Sistem, ki ga uporablja več kot 700 uporabnikov na različnih lokacijah, se povezuje z internimi informacijskimi sistemi pri naročniku.

Mestna občina Ljubljana o sistemu iNAR (izjava naročnika)

»Mestna občina Ljubljana z RRC, d. d., sodeluje že več let. RRC, d. d., nam zagotavlja informacijsko podporo za procese javnega naročanja v mestni upravi. Produkt iNAR, ki je bil razvit v skladu z zahtevami in ob izdatnem sodelovanju naše službe za javna naročila, od prevzema deluje v skladu s pričakovanji. Na podlagi izvedenih analiz poslovanja je informacijska podpora prispevala k bistveno hitrejšemu in preglednejšemu izvajanju postopkov javnega naročanja v mestni upravi. Služba za javna naročila pa je v lanskem letu prejela nagrado za oddelek z največjim znižanjem porabe papirja (v letu 2011 za 47,4 odstotka), za kar je zaslužna tudi kakovostna zasnova programske rešitve.

RRC, d. d., v enaki meri kakovostno, dejavno in proaktivno sodeluje v razvojni fazi kot tudi pri vzdrževanju in dopolnjevanju produkta. V strokovnem smislu, tako tehnološko kot procesno, nesporno obvladuje posel.

RRC, d. d., je za nas zaupanja vreden partner.«

CI MOL

BORZEN

Podpora >>