Prednosti

Sistem iNAR prinaša prednosti za vse udeležence procesa javnega naročanja

Prednosti za vodstvo

 • Celovit pregled nad vsemi javnimi naročili;
 • vpogled po internetu v odprta in zaključena javna naročila;
 • orodje za pomoč pri odločanju.

Prednosti za uporabnike v službi za javna naročila

 • Podpora delovnemu procesu po ZJN;
 • generiranje dokumentov iz predlog;
 • razdeljevanje nalog in opravil;
 • opozarjanje na pomembne roke.

Splošne prednost

 • Uporabniško prijazno in intuitivno orodje;
 • voden celoten proces priprave in obdelave javnega naročila po posameznih fazah;
 • enkraten zajem in sprotni nadzor podatkov;
 • natančno definiranje vlog in odgovornosti v sistemu;
 • generiranje dokumentov iz pripravljenih predlog;
 • avtomatiziran prehod po posameznih korakih v vseh fazah procesa;
 • stalen pregled nad celotnim procesom izvajanja javnega naročila;
 • varovanje podatkov z nadzorovanim dostopom;
 • polna revizijska sled postopka javnega naročila;
 • vodenje različnih evidenc in letne statistike za državo.

Podpora >>