Funkcionalnosti

Opisane priložnosti omogočajo naslednje vrste funkcionalnosti sistema iNAR:

  • vnos predlogov javnih naročil;
  • priprava javnih naročil iz predlogov ali samostojno;
  • priprava razpisne dokumentacije;
  • objava javnega naročila;
  • zbiranje ponudb;
  • postopek ocenjevanja in izbire najugodnejše ponudbe;
  • spremljanje revizijskega postopka;
  • priprava pogodbe;
  • povezava z zalednimi sistemi;
  • poročilni sistem (analitika in statistika).

iNAR diagram

Podpora >>