Zaposleni

Naše največje bogastvo se skriva v naših zaposlenih.

RRC danes zaposluje 40 strokovnjakov. S ponosom lahko rečemo, da je večina naših zaposlenih dosegla visoko raven formalne izobrazbe, poleg tega pa svoje znanje stalno dopolnjujemo in izkazujemo z več kot 60 certifikati s področja tehnologije MS, Oracle in SAP ter vodenja projektov, testiranja računalniških rešitev in drugih področij.

Še posebej smo ponosni na vrednote, ki nas vodijo pri vsakdanjem delu:

Profesionalnost

Do naših strank se vedemo odgovorno, pošteno, korektno in smo zanesljiv poslovni partner, ki se hitro odziva na tržne razmere in potrebe odjemalcev po visoki kakovosti naših storitev.

Zavzetost/navdušenje

Zaposleni sooblikujemo okolje, v katerem smo se pripravljeni maksimalno angažirati za dosego opaznih in merljivih rezultatov. Tako oblikujemo okolje, v katerem se dobro počutimo, in v svoje vrste privabljamo samo najboljše.

Timsko delo

Zaposleni poznamo skupne cilje družbe in se z njimi identificiramo ter delujemo v smeri njihovega uresničevanja. Učinkovito delujemo v timih, pripravljeni smo izmenjevati svoje znanje in ideje za doseganje skupnih rezultatov ter pri sodelovanju skrbimo za ohranitev spoštljivega medsebojnega odnosa.

Inovativnost

Podpiramo razvijanje novih, uporabnih idej, dajanje koristnih pobud in predlogov, smo občutljivi za probleme in sposobni poiskati izvirne rešitve. To je ključ za odkrivanje novih poslovnih priložnosti.

Podpora >>