Mejniki

Podjetje RRC Računalniške storitve je eno najstarejših IT-podjetij v Sloveniji. Daljnega leta 1968 smo še v okviru Instituta »Jožef Stefan« orali ledino na tem področju. Po 40 letih uspešnega delovanja smo eden izmed pomembnih akterjev na področju razvoja Informacijskih sistemov v Sloveniji.

Naše delovanje temelji na strokovnem razvoju in je plod kakovostnega dela, strokovnih rešitev, predvsem pa temelji na zaupanju poslovnih partnerjev.

Predstavitev podjetja RRC iz leta 1977

Film Zrno do zrna

Film 30 let RRC

Mejniki v razvoju

2018

RRC z nakupom večinskega deleža in  s prevzemno ponudbo postane 100% lastnik družbe Pomurske mlekarne d.d. 

2017

RRC širi svoje poslovanje z nakupom 90% deleža družbe Perftech. Decembra 2017  RRC spremeni pravno obliko. Iz delniške družbe se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. 

2015

RRC je z nakupom večinskega deleža postal nov večinski lastnik Žičnic Vogel. 

2013 

RRC postane partner podjetja HSV za področje trženja in implementacije programske opreme Hansa World.

2012 RRC je po oceni Bonitetne hiše I, ponovno uvrščen na seznam 50 slovenskih podjetij z najvišjim kreditnim ugledom. Nov večinski lastnik družbe postane podjetje Terra Australis d.o.o.
2011 RRC je po oceni Bonitetne hiše I uvrščen med 50 slovenskih podjetij z najvišjim kreditnim ugledom. Registrirali smo blagovno znamko EnerEye.
2010 RRC praznuje 30-letnico samostojnega delovanja.
2009 RRC prejme priznanje slovenskega društva za informatiko, za prispevek k razvoju računalništva, informatike in informacijskih sistemov v Sloveniji in za sodelovanje z društvom; prenovljena je celostna grafična podoba podjetja.
2007 Vzpostavitev partnerstva s podjetjem SAP.
2004 Dokončan je skupni projekt e-dohodnine za potrebe Dursa.
2003 Vzpostavitev partnerstva z Microsoftom.
2002 Družba RRC sprejme dokument Tehnološki razvoj RRC-ja. Vzpostavitev partnerstva z Oraclom.
2001 Za GZS je zgrajena sodobna spletna aplikacija za zbiranje podatkov o članarinah GZS. PID Zvon1 postane večinski lastnik družbe RRC.
2000 Na DURS-u se vzpostavi centralizacija izpostav v okviru davčnih uradov. V podjetju je v zvezi s sistemom kakovosti stekel tudi projekt TQM.
1999 Pri SIQ smo pridobili certifikat ISO 9001.
1996 RRC je na podlagi razpisa ministrstva za šolstvo izbran za izdelavo šolskega kadrovskega sistema ŠKIS. Za potrebe razvoja in davčne uprave je kupljen zmogljiv strežnik Unix.
1995 RRC se lastnini in preimenuje v RRC Računalniške storitve, d. d. V prostorih RRC-ja se na podlagi pogodbe s CVI-jem inštalira IBM-ov računalnik, za potrebe vlade RS. RRC sklene pogodbo s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru o sodelovanju pri projektu PROCESSUS, v okviru katerega je potekalo izobraževanje o kakovosti, predvsem o smernicah ISO 9000-3 (programska oprema).
1990 RRC se preoblikuje v podjetje RRC Računalniške storitve, p. o.
1980 RRC se iz TOZD RRC konstituira v delovno organizacijo in postane samostojen pod novim imenom RRC Računalniške storitve.
1977–1968 Zgodovina RRC-ja sega v leto 1968, ko je RRC začel delovati znotraj Instituta »Jožef Stefan«. RRC se je osnoval v okviru instituta kot Republiški računski center. V letu 1968 je bil kupljen prvi srednje velik računalnik CDC 3300 za tri ustanovitelje, pozneje pa se je z instalacijo zmogljivega računalniškega sistema CYBER 70 v letu 1972 sistem razširil in omogočal računalniške zmogljivosti za devet ustanoviteljev. V letu 1977 je bila kupljena nova naprava CYBER 172. Oba sistema sta zagotavljala skupne računalniške zmogljivosti za več kot 20 ustanoviteljev, z 32 daljinskimi priključki, kar je bilo v tistem času izjemen organizacijski in tehnološki uspeh. Sistem je veljal za enega večjih v Evropi in največjega v na Balkanu.

Podpora >>