Družbena odgovornost

RRC se kot član sodobne družbe na podlagi potreb in trendov vključuje v družbo in okolje, v katerem deluje. Trudimo se za uravnotežen razvoj ekonomskih kazalnikov in človeškega kapitala ter za varstvo okolja. Skladno z zakonskimi in notranjimi pravili spodbujamo sodelovanje delavcev v upravljanju in življenju družbe. Spodbujamo vse vrste konstruktivnega dialoga, kar vključuje tudi socialni dialog med delodajalcem in delojemalci, hkrati pa se zavedamo družbene odgovornosti in odgovornosti do vseh deležnikov v podjetju.

Zavedamo se, da kot podjetje s svojim ravnanjem in zgledom lahko prispevamo na pozitiven način, z odgovornostjo do narave, upoštevanjem človekovih pravic, naklonjenostjo do družine in družinskih aktivnosti zaposlenih.

Naši zaposleni so naše največje bogastvo. Podjetje se ravna po načelu poštenega in enakopravnega obravnavanja zaposlenih in spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Zaposlene v podjetju RRC podpiramo pri njihovih idejah in željah.

Podpora >>