Delničarji

Najvišji organ upravljanja družbe RRC je skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo. Delničarji imajo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.

Skupščina poteka enkrat letno, skliče pa jo uprava družbe RRC. Na skupščini se na podlagi glasovanja sprejemajo pomembnejše temeljne in statutarne odločitve.

Podpora >>