Pridružite se nam na DSI konferenci

Tudi letos smo v sklopu koneference za vas pripravili predavanje. In sicer vam bo dr.Alenka Kolar v sredo 17.4.2013 ob 9.00 uri predstavila teorijo iz projekta obvladovanja energetske učinkovtosti.

Kratek povzetek predavanja

Danes je zeleno globalni trend. Smotrna uporaba energije je le del tega trenda, ki pa poleg zelenega prinaša lahko tudi nezanemarljive denarne prihranke. Trenutno veliko podjetij zgolj ve koliko plačuje za elektriko, zemeljski plin, toplo vodo daljinskega ogrevanja in druge energente. Če želimo načrtno in obvladovano zmanjševati porabo in pri tem ne ogrožati osnovne dejavnosti združbe, moramo vedeti natančneje kaj se nam  v hiši dogaja. Pojasniti moramo nastanek stroška, ugotoviti kje in kako lahko prihranimo, zmanjšati konice porabe, se pogajati z dobavitelji energentov,…Da pa smo tega sposobni, moramo meriti, primerjati, vedeti. Informacijski sistemi pri tem ne samo pomagajo, so osnova, njihova uvedba pa je projekt. Projekt, ki zahteva zaupanje, saj dobi uvajalec vpogled v poslovni sistem združbe, odkritost, voljo do učenja, spoznavanje novih orodij iskanje novih kazalnikov učinkovitosti. Projekt je v svoji definiciji neponovljiv, v njem obvladujemo stroške (projekta), prvine poslovnih procesov (ang. resources) in čas. Kako se takega projekta lotimo, bomo odkrili v prispevku. 


Vabljeni, da se nam pridružite v Portorožu!

<<   Nazaj Arhiv

Podpora >>